MPM vs Mental Illness

Varje dag försöker över 50 svenskar ta sitt liv och betydligt fler bär på självmordstankar, enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Självmord är den främsta dödsorsaken bland barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 15-29 år i Sverige.

MPM stödjer organisationer som kämpar för att varken barn eller vuxna ska drabbas av psykisk ohälsa. Ingen ska behöva känna att enda utvägen är att avsluta sitt liv. Musik handlar mycket om reflektioner kring livets glädje och smärta. Erfarenheter från ensamhet, utanförskap och andra personliga kriser vävs ofta in i våra framträdanden för att synliggöra den nakna verkligheten, som ibland överskuggar livsglädjen.  Musik som verkligen berör föder utbyte av erfarenhet och öppna tankar. Tillsammans kan vi hitta livsglädjen och förbättrad livskvalitet.