Musikens magiska kraft

Musiken använder ett språk som alla på jorden kan känna och förstå. Den bygger broar mellan människor och sprider ofta känslor som inte går att uttrycka med ord. Den ljuder på ett lågnivåspråk som utan översättning kan uppfattas av våra kroppar, inte bara via hörseln. Den sätter fart på synapserna i våra hjärnor och bygger på så vis även broar mellan våra sinnen och organ. Musiken kan därför påverka hela vårt känsloregister och hela vår kropp. Det är denna aktiverade reaktion mellan kropp och själ som ger musiken dess magiska och helande kraft.

2015-11-01 • MF