MPM Mentor

OBS! Sida under uppbyggnad ...

Våra mentorer besitter kunskaper som är ovärderliga för oss. Deras musikaliska vägledning och lärdomar om artisteri och scenframföranden utvecklar ständigt MPM Crew. Med hjälp av mentorer kan vi bygga ett kontaktnät över hela världen.

Läs mer (Om oss) >