MPM  >  Program  >  Akademi  >  Musikkunskap


 
 

Musikkunskap

Musikkunskap avser allt från musikteori och musikhistoria till sånglära, instrumentkunskap och praktisk rådgivning.
< Akademi


Notlära (extern)

Musikipedias artikelsamling om notlära. Innehåller allt från klaver, notationsvarianter och partiturtyper till notering av rytmik och tonhöjd. Välrenommerad och rekommenderad av experter.

  • Musiknotation
  • Ackordbeteckningar
  • Partiturstruktur

Ordlista (extern)

Visarkivets fackordlista för musikrelaterade begrepp och termer. Innehåller allt från komplexa musiketnologiska redogörelser till instrumentbeskrivningar. Sammanställd av Visarkivets experter.

  • Musikteori
  • Musiketnologiska termer och begrepp
  • Instrumentlära