Musikjuridik

Musikjuridik avser juridiska företeelser inom ramen för musikframförande, musikproduktion och andra branschområden.
< Föregående (Akademi)


Upphovsrätt (avancerat)

Upphovsrätten skyddar det skapande arbetet och uppstår automatiskt när verket kommer till. Vanligen delas upphovsrätten in i ideell rätt och ekonomisk rätt.

  • Intro
  • Ekonomisk upphovsrätt
  • Ideell upphovsrätt