MPM  >  Program  >  Akademi  >  Musikjuridik


 
 

Musikjuridik

Musikjuridik avser juridiska företeelser inom ramen för musikframförande, musikproduktion och andra branschområden.
< Akademi


Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar det skapande arbetet och uppstår automatiskt när verket kommer till. Vanligen delas upphovsrätten in i ideell rätt och ekonomisk rätt.

  • Intro
  • Ekonomisk upphovsrätt
  • Ideell upphovsrätt