Kampen mot Corona-viruset

Sverige har infört en övre gräns på antalet personer vid offentliga sammankomster och vädjar om folkets solidariska ansvar, för att minska spridningen av det nya Corona-viruset (Covid-19).

Det nya viruset, som klassas som en pandemi, lär vi få leva med en tid framöver. Det är extremt smittsamt och därmed farligare än vanlig säsongsinfluensa. Som med alla influensavirus handlar det om att utjämna och begränsa spridningen så att alla som behöver intensivvård kan få det. Viruset sprids främst via kontaktsmitta och droppsmitta i luften vid nysningar och hostningar (upp till två meter från den smittade personen). Att det är viktigt med handhygienen kan väl ingen ha missat! Nya medicinska rön tyder på att smitta även kan spridas via en smittad persons utandningsluft.

Varje år dör mellan 200 och 1000 människor i Sverige av den återkommande vinterinfluensan. En liten andel av alla människor som smittas drabbas väldigt hårt och kan alltså till och med dö i sviterna. Det gäller därför i första hand att skydda de människor som tillhör riskgrupperna, från att smittas. Den största riskgruppen är enligt erfarenhet alla människor äldre än 70 år. De som riskerar att dö har dessutom oftast en eller flera allvarliga sjukdomar sedan tidigare.

Unga människor drabbas mycket sällan allvarligt av viruset! Men alla måste hjälpa till i kampen mot Corona och ta fullt ansvar för att undvika onödiga smittorisker. Tänk på nära och kära i er omgivning - familj, släktingar, vänner ...

Ta hand om er och tänk solidariskt – oavsett ålder!

 

2020-03-01 (2020-03-29) • MF