Ändringar i eventplaneringen

Den vanligaste orsaken till att eventplaneringen störs är naturligtvis när artister blir akut sjuka och starkt avråds av läkare att uppträda, för att inte riskera sin hälsa för all framtid.

Om ansvariga för ett arrangemang anser att det kan uppstå en uppenbar fara för artister eller åskådare har de en skyldighet att ställa in eller avbryta och skjuta upp evenemanget. Det kan vara stora naturkatastrofer som ställer till det eller kanske bara dåligt väder vid ett utomhus-arrangemang, men allt oftare har även globala samhällsproblem som terror-hot och smittspridning av dödliga sjukdomar orsakat stora störningar vid eventplaneringen. Vi har nyligen upplevt konsekvenserna av Coronaviruset (Covid-19 som WHO kategoriserade som en pandemi den 11 mars 2020) och lärt oss att leva med den osäkerhet pandemin fortfarande medför.

 
 

Knappt två år efter Coronapandemins start hade över fem miljoner människor dött i Covid-19 globalt. Världens rika länder stod för nästan hälften av redovisade dödsfall, vilket kan ha varit missvisande då redovisat antal dödsfall i fattigare länder förmodligen låg i underkant på grund av bristande testning. (Källa: AP november 2021)

Den 5 maj 2023 deklarerade WHO att Coronapandemin inte längre utgör ett globalt hälsonödläge, men använder fortsatt beteckningen pandemi på grund av dess spridning över hela världen. Vi minns den informationstext (se artikel nedan) vi lade ut tre år tidigare våren 2020, för att försöka förklara varför vår kalender börjat raseras och för att tillsammans stödja kampen mot Coronaviruset.

 

2023-05-08 (2024-04-26) • MF


Kampen mot Corona-viruset

Sverige har infört en övre gräns på antalet personer vid offentliga sammankomster och vädjar om folkets solidariska ansvar, för att minska spridningen av det nya Corona-viruset (Covid-19).

Det nya viruset, som klassas som en pandemi, lär vi få leva med en tid framöver. Det är extremt smittsamt och därmed farligare än vanlig säsongsinfluensa. Som med alla influensavirus handlar det om att utjämna och begränsa spridningen så att alla som behöver intensivvård kan få det. Viruset sprids främst via kontaktsmitta och droppsmitta i luften vid nysningar och hostningar (upp till två meter från den smittade personen). Att det är viktigt med handhygienen kan väl ingen ha missat! Nya medicinska rön tyder på att smitta även kan spridas via en smittad persons utandningsluft.

Varje år dör mellan 200 och 1000 människor i Sverige av den återkommande vinterinfluensan. En liten andel av alla människor som smittas drabbas väldigt hårt och kan alltså till och med dö i sviterna. Det gäller därför i första hand att skydda de människor som tillhör riskgrupperna, från att smittas. Den största riskgruppen är enligt erfarenhet alla människor äldre än 70 år. De som riskerar att dö har dessutom oftast en eller flera allvarliga sjukdomar sedan tidigare.

Unga människor drabbas mycket sällan allvarligt av viruset! Men alla måste hjälpa till i kampen mot Corona och ta fullt ansvar för att undvika onödiga smittorisker. Tänk på nära och kära i er omgivning - familj, släktingar, vänner ...

Ta hand om er och tänk solidariskt – oavsett ålder!

 

2020-03-01 (2020-03-29) • MF